Xoa No

Eblen Freed LLP là những chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật người nợ và chủ nợ.

Eblen Freed được thành lập bởi Tim Eblen và Michelle Freed. Tim và Michelle sinh ra và lớn lên ở Oregon và Washington. Họ có kinh nghiệm trong hơn mười năm, và được cấp phép tại Oregon, Washington, và Idaho.

Tim nói được tiếng Việt và là vui mừng dể làm việc với cộng dồng người Việt. Tim dạy tiếng Anh tại Việt Nam từ năm 1998-2001, trước khi trở lại Mỹ để học luật. Trong khi giảng dạy tại Đại học Đà Lạt Tim gặp người vợ. Họ có 2 dứa con, va sống ở Portland.

Eblen Freed cung cấp một tư vấn miễn phí. Họ có thể thảo luận về tình hình tài chính của bạn trong chi tiết, và các luật áp dụng xóa nợ. Họ sẽ dành thời gian để thảo luận về lựa chọn của bạn, do đó bạn có thể quyết định những gì là phù hợp với khả năng của bạn.

Xin gọi 503-548-6331 để được tư vấn miễn phí

Eblen family at Nha Trang in Vietnam